Fidemsoft - Nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania Nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania

Usługi

Potrzebujesz pomocy?

Preferowaną formą jest świadczenie usług zdalnych:

  • szkolenia i konsultacje analityczne grupowe – z wykorzystaniem platformy ZOOM (wysyłamy link do meetingu)
  • szkolenia i konsultacje stanowiskowe - usługi zdalne z wykorzystaniem programu komunikacyjnego TeamViewer.

Umowa o nadzór eksploatacyjny

Wypracowaliśmy formuły stałej opieki nadzoru eksploatacyjnego zdające egzamin w praktyce.
Umowa jest ryczałtowa, w cenie (do uzgodnienia) pomoc zdalna oraz ewentualnie raz na tydzień lub miesiąć lub kwartał sesja u klienta.

Umowa zdalnej pomocy doraźnej

Formuła opieki uwzgledniająca konieczność częstego a krótkotrwałego zdalnego wsparcia.

TeamViewer AnyDesk
Kontakt Menu